Autoři kurzu

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Doc. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
  • Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1975. Řadu let se zabývá problematikou finančního řízení podniku ve vzdělávání a působí jako účetní poradce v podnikové praxi. V současné době pracuje jako akademický pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni, kde přednáší a věnuje se výzkumné a vývojové činnosti.
  • Specializuje se na účetnictví, daně, podnikové informační systémy a moderní výukové metody v oblasti vzdělávání. Je členem Hlavního výboru Svazu účetních, působí jako lektorka Institutu Svazu účetních a zkušební komisař pro předmět Účetnictví – principy a techniky v rámci systému Vzdělávání a certifikace účetní profese v České republice. Zabývá se poradenskou a konzultační činností v oblasti účetnictví, daní, podnikové výkonnosti a podnikových informačních systémů v hospodářské praxi.
  • Je úspěšnou autorkou monografií (Podvojné účetnictví v řešených příkladech, Počítačová podpora účetnictví, Daně I., Daně II., Účetnictví pro distanční vzdělávání) a dalších odborných publikací v oblasti finančního a manažerského účetnictví, daní a ekonomických informačních systémů.

Slovo autora

Zpracování multimediálního Kurzu účetnictví pro mě bylo profesní výzvou a současně radostí, neboť jsem mohla zúročit své dlouholeté lektorské a metodické zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých seminářů a kurzů pro studenty a dospělé zájemce o problematiku účetnictví.

Přeji Vám úspěšné zvládnutí kurzu e-learningového účetnictví a těším se na Vaši odezvu, připomínky a náměty pro jeho doplnění a další zkvalitnění.

Tomáš Líbal

Tomáš Líbal
  • Absolvoval Střední ekonomickou školu a do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci.
  • Od té doby působí jako lektor v kurzech účetnictví. Bohatou praxi má i z přednáškové činnosti ve firemním vzdělávání v oblasti účetnictví a finančního řízení.
  • Vedle výukové činnosti se zabývá ekonomickým poradenstvím, vedením účetnictví a pracuje jako asistent daňového poradce.
  • Je autorem a spoluautorem několika odborných publikací a odborných článků se zaměřením na účetnictví a daně.

Slovo autora

Výzva ke spolupráci na přípravě e-learningového kurzu účetnictví byla nabídkou, která se neodmítá. Hledali jsme postupy a formy jak zpracovat v nové multimediální podobě dané téma. Nebyla to práce lehká, ale určitě zajímavá. Přál bych si, aby naše práce přinesla všem uživatelům této pomůcky užitek.

 
 
© 2024 CÍGLER SOFTWARE, a.s. & INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.