Zkoušky a získání certifikátu

Závěrečná zkouška modul A

Zkouška je fakultativní (nepovinnou) součástí Kurzu účetnictví (lekce 9). Skládá se ze dvou částí (1. část - TEST, 2. část - PŘÍKLAD). Obě části zkoušky je nezbytné zpracovat samostatně bez nahlížení do předchozích kapitol. Pokud se Vám podaří dosáhnout celkem alespoň 60% úspěšnosti, prokázali jste dostatečné znalosti a můžete požádat o vydání Osvědčení.

Pokud adept dosáhne požadovaného kriteria úspěšnosti, může požádat o vydání příslušného certifikátu. Co je zapotřebí udělat :

Po kontrole zkoušky odborným garantem kurzu bude vyhotoveno "Osvědčení o absolvování kurzu Základy účetnictví" a zasláno na uvedenou adresu.

Závěrečné zkoušky modul B a C

Zkoušky v Modulu B a C je možné skládat výhradně prezenční formou pod odborným dohledem INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., v předem vyhlášených termínech a místech konání. Zkoušky v jednotlivých modulech (A, B, C) lze skládat dle vlastní volby, aniž by byl vyžadován certifikát z modulu předcházejícího. Zkoušky se uskuteční 4x v průběhu kalendářního roku. Termíny budou zveřejněny na těchto internetových stránkách www.kurzucetnictvi.cz. Zde se budou zároveň evidovat přihlášky na zkoušky.

Každý student, který úspěšně splní požadavky na ověření znalostí, obdrží Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., stvrzující, že ovládá příslušný stupeň znalostí podvojného účetnictví, které byly ověřeny zkouškou a absolvoval "Kurz účetnictví" v rozsahu vymezeném předmětem kurzu.

Termíny zkoušek

Modul Termín a doba konání Místo konání Var. symbol Odkaz na web ISÚ
Modul B 20. 9. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36001
Modul C 20. 9. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36002
Modul B 25. 10. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36003
Modul C 25. 10. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36004
Modul B 22. 11. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36005
Modul C 22. 11. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36006
Modul B 20. 12. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36007
Modul C 20. 12. 2012
12:30-16:30
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, Praha 1 36008

Opakování zkoušek (modul A,B,C)

Všechny zkoušky je možné opakovat bez omezení. Cena za neúspěšnou zkoušku se nevrací, ale za opravnou zkoušku (modul B a C) se platí jen 1 000 Kč

Poplatky za zkoušky

Modul Poplatek vč. DPH Bankovní spojení INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.
A 700 Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 0208280005/2700
IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671
B 2 380 Kč
C 2 380 Kč
Opravná zkouška B, C 1 000 Kč  
 
© 2023 CÍGLER SOFTWARE, a.s. & INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.